Gözünü Semâya Kaldırınca


Gözünü semâya kaldırdığı zaman Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:
"Ey kalbleri çekip çeviren! Benim kalbimi Senin tâa-tın üzere sabit kıl." derlerdi. (48)

(48) krş. el-Ezkâr, 284.