Hilal'i Görünce
Hilâli gördükleri zaman Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:
-"Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân ile başlat, selâmet ve îmân ile başlat. Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz Allah'dır." (49)
Yine hilâli gördükleri zaman:
"Allah büyüktür, Allah büyüktür, hamd Allah'a mahsustur, Allah'a dayanmaktan başka kudret kuvvet yoktur. Allah'ım! Senden bu ayın hayrından istiyorum, kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sana sığınıyorum. " (50)

(49) Tirmizî, Deavât, 51.
(50) Tuhfetü'z-zâkirîn, 176 vd.