Aynaya Bakınca


Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz aynaya bakdıkları zaman, "Hulkumu ve huyumu güzel kılan, başkalarındaki çirkinliği benden uzak kılıp beni güzel yapan Allah'a hamd ederim. " (51)
"Sana arşın altındaki cennet hazinesinden bir kelime söyleyeyim mi?
kelimesidir. Kul bunu söyleyince: Kulum hakkı teslîm etti ve benden onu selâmetde kılmamı istedi,"der." (52)

(51) el-Ezkâr, 270, (İbn es-Seniy'den)
(52) Râmûzû'l-ehâdîs.