Hıfz Âyetleri


Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Sizden biriniz sultandan, yahud her hangi bir kudret sahibinden korktuğu zaman şöyle desin:
"Ey yedi semâların ve yüce arşın sahibi olan Rabbim, filân oğlu filânın şerrinden beni koru. Cinlerin, insanların ve tâbi'lerinin, onlardan herhangibirinin bana taşkınlık etmesinin şerrinden beni muhafaza buyur. Senin muhafazan ne büyükdür! Senan yücedir, Senden başka da ilâh yokdur." (51)

(51) Tuhfetû'z-zakirin. 172