Evden Çıkarken Okunacak Dua
Evden çıkarken en az üç def'a:
"Allah'ın adiyle! Allah bana kâfidir. Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur." (15) duâsını okumalıdır.
Yine:

"Ey Allah'ım! sapmaktan veya sapdırılmaktan, hatâ etmekten yahûd hatâ etdirilmekten, zulmetmekten ya-hûd zulme uğramaktan, cahillik etmekten yahûd bana cahillik edilmekten, hakkım olmayan bir şeyi istemekten yahûd elimde olmayan bir şeyin benden istenilmesinden sana sığınırım, " (16) demelidir.

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz: "Evinden çıkarken iki rek'at namaz kıl, seni kötü bir yere gitmekten muhafaza eder, evine girdiğin zaman iki rek'at namaz kıl, seni kötü bir yere girmekten muhafaza eder"(17) buyurmuştur.
Sabahleyin evden çıkarken:

diyen bir kimseye: "Bu sana kâfidir, himâyeye alındın denilir ve şeytan ondan uzaklaşır gider." (18)

(15) Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî'den el Ezkâr, 24.
(16) Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî ve İbn Mâce'den el-Ezkâr, 24
(17) krş. El-Ezkâr, 24 vd.
(18) Ebû Dâvud, Tirmizî ve Neseî'den el-Ezkâr 24 vd.