Çarşıya Çıkınca Okunacak Dua
"Çarşıya girdiğinde:
diyen bir kimseye Allah binlerce hasene yazar, binlerce günâhını siler, derecesini binlerce yükseltir, ve ona cennette bir ev binâ eder." (21)

(21) Tirmizî, Deavat, 36.