Akşamleyin Okunacak Dua
"Akşama çıktığında üç def'a:
Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir" diyen bir kimseye öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez. (23)
(23) Ebû Dâvud, Edeb 101; İbn Mâce, Duâ, 14.