Helaya Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua
"Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-dan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- def'i hâcete girerlerken:
"Allah'ım pislikten ve pis şeylerden sana sığınırım, " (35) derlerdi.
Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
"Sizden biriniz helâdan çıkarken:
"Benden bana ezâ veren şeyi gideren ve bana yarayacak şeyi bende tutan Allah'a hamd olsun." desin. (36)

(35) Buhârî, Deâvât, 54.
(36) Neseî ve İbn Mâce'den el-Ezkâr, 28.