Camiye Girerken ve Çıkarken Okunacak Dua


Sizden biriniz mescide girdiği vakit peygambere salât ve selâm etsin. Ve:
Ey Rabbim! Bana Rahmetinin kapılarını aç!" desi. (6)
Çıkarken de peygambere salât ve selâm etsin ve:
Ey Rabbim! Beni şeytandan koru" desin. (7)

(6) Ebû Dâvud, hadîs: 465.
(7) İbn Mâce, Mesâcid, 13.