Okunması tavsiye edilen Müsebbiat-ı Aşere isimli dualarİmam Gazali, okunmalarında fazilet olduğu bildirilen bazı ayetleri vird edinip okumanın müstehap olduğunu ifade eder ve örnek olarak şu sure ve ayetleri verir:

Fatiha, Âyet-el Kürsi (Bakara, 2/285), Bakara suresinin son iki âyeti (Âmenerresulü), Âl-i İmrân suresinin 18, Tevbe suresinin 228, Fetih suresinin 27, İsrâ suresinin 101, Hadid suresinin evvelinden beş ve Haşir suresinin sonundan da üç ayet (Hüvallâhullezi) okumayı tavsiye eder.

Daha sonra şu açıklamayı yapar:


Müsebbiat-ı Aşere (yedişer defa tekrar edilen 10 zikir duası), İbrahim et-Teymî hazretlerinin Hz. Hızır’dan öğrendiği bildirilen bir zikirdir. Güneş doğmadan biraz önce ve batmadan biraz önce okunması tavsiye edilen bu zikirler/dualar şöyledir:

1. Fatiha Suresi,

2. Ayetü’l-kürsî,

3. Kâfirun Suresi,

4. İhlas suresi,

5. Felak Suresi,

6. Nas Suresi,

7. Sübhanellahi ve’l-hamdu lillahi ve la ilahe illellahu ve’llahu ekber.

8. Hz. Peygamber(a.s.m)’e salavat getirmek (şekli belirtilmemiş, demek ki herhangi bir salavat şekli olabilir),

9. Rabbena’ğfir li ve li valideyye ve li’l-müminine yevme yekumu’l-hisab,

10. “Allahumme’f-al bî ve bihim âcilen (ayinle) ve âcilen (elifle) fi’d-dîni ve’d-dünya ve’l-âhireti mâ ente lehu ehlun ve la te’f-al bina mâ nahnu lehu ehlun inneke Ğafurun, Halimun, Cevadun, Kerimun, Raûfun, Rahîm = Allahım! Bana, anne ve babama ve bütün mü'minlere acilen ve diğer zamanlarda, dünya ve âhirette Senin lûtfuna lâyık şekilde muamele buyur. Bize, bizim lâyık olduğumuz muameleyi yapma. Sen ba­ğışlayıcısın, cömertsin, ilim sahibisin, kerîm, raûf ve rahimsin." (Gazalî, İhya, 1/346; bk. İhya, trc. Ahmet Serdaroğlu, 1/978-980; Kimya-yı Saadet, trc. Ali Arslan, 1/235)