Allahım Sana Sığınırım
Allahım!Cenneti ve Cennete götürecek söz ve işleri senden ister, Cehennemden veCehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden sana sığınırım. Allahım! Hâlde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden ister,bildiğim ve bilmediğim hâlde ve gelecekte bütün kötülüklerden sana sığınırım. AMİN