Şeytanlari yakan ve helak eden Dua

Eûzü bi kelimâtillâhittâmmeti min şerri mâ haleka ve zerae ve berae ve min şerri mâ yenzilü minessemâi ve min şerri mâ ya`rucü fîhâ ve min şerri fitnetilleyli vennehâri ve min şerri külli târikın illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahmân.


Bu duanin fazileti:

Resûlü Ekrem (a.s.) miraca cikacagi vakit seytanlar ellerinde atesler oldugu halde toplandilar ve Rasûlü Ekrem`i yakmak icin saldirmaya basladilar.

Bunun üzerine Cebrail (a.s.) geldi ve:

Yâ Muhammed (s.a.v.) (bu duayi) oku dedi. Resûlü Ekrem bu duayi okuyunca onlarin atesleri söndü, kendilerini de Allah Teâlâ helak etti.

Bu mübarek duayi yazarak üzerinde tasiyanlar, seytanlarin ve cinlerin serrinden halâs olurlar.


Insandan Seytani uzaklastiran Dua


âmentü billâhil azıymi ve kefertü bil cibti vettâğûti vestemsektü bil urvetil vüskâ lenfisâme lehâ vellâhü semiy` un aliym.

Urve b. Zübeyr (r.a.) duasidir: Sabah ve aksam bu duayi okuyan kimsenin yanina katiyyen seytan yaklasmaz.

alıntı