Tövbe ve istiğfar duaları

Bilinmelidir ki bu bölüm gözetilmesi ve üzerine devam edilmesi gere*ken konuların en önemlisidir. Bunu geciktir-dim ki kitabın mağfiret di*leği ile son bulması ömrümüzü kerim olan Allah´ın mağfireti ile tamam*lamaya hayırlı bir yorum oîsun. Biz bu mağfireti ve diğer hayır çeşitlerini hem kendim için hem dostlarım hem de diğer müslümanlar için istiyo*rum. Amîn...

Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:

"Günâhların için mağfiret dile ve sabah akşam Rabbine hamd ederek tesbihde bulun. (Sübhânellâhi ve Bihamdihi söyle.)"[1]

Yine Allah Tealâ:

"Günâhın için ve erkek-kadin mü´minler için mağfiret dile" buyur*muştur.[2]

"Allah´dan mağfiret dileyiniz. Muhakkak surette Allah´ın mağfireti bol*dur merhameti geniştir."[3]

"Yasaklardan sakınanlar için Rableri yanında (ağaç ve meskenleri) alt*larından nehirler akan cennetler vardır. Orada devamlı kalacaklardır. Hem de tertemiz zevceler vardır. (En büyük nimet olan) Allah´ın rızası vardır.

Allah kullarını (her hal ve hareketleri ile) görendir. (Allah´ın azabından korkup) yasaklardan sakınan o mü´minler duâ edip derler: Ey Rabbimiz! Biz iman ettik bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru. Onlar sabredenler sadakat gösterenler Allah´a ibâdet edenler ve seher vakitlerinde mağfiret dileyenlerdir."[4]

"Sen (ey peygamberim) o inkarcıların içinde iken Allah onlara azâb edecek değildi. Allah´dan mağfiret dilerlerken de Allah onlara azâb ede*cek değil."[5]

"O kimseler ki bir kötülük yaptıkları zaman yahut nefislerine zulmet*tikleri zaman hemen Allah´ı anarlar ve günahları için mağfiret dilerler. Allah´dan başka günahları kim bağışlayabilir! Hem de onlar bildikleri hal*de yaptıkları günah üzerinde ısrar etmezler."[6]