Peygamber Duaları-1

Bu örnek dualar peygamberlerin ağzından ilahi kelamın beyan edişi ile Kur an da yer almaktadır.
Tüm gerekli ayrıntılarına rastlayabileceğimiz bu model dualar bir işin başında ortasında ve sonunda; bir sevinç veya üzüntü esnasında Sonsuz Kudret Sahibi Yüce Allah ın merhametine sığınma şeklinde olmaktadır.
1-Adem a.
s ve eşinin yaptığı yakarış Adem a.s ve eşinin günahı itiraf tevazu ve gönülden yakarışın sözlü ifadeleri olan bu duaları ilahi mağfirete muhtaç olan bütün insanların örnek alması gereken bir muhteva ile tefekkür ehlinin ilgisini beklemektedir: Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen ebediyyen kaybedenlerden olacağız.
(Araf7. Sure Ayet:23.
) 2)-Nuh Peygamber a) Tebliğ ve İnayet Duaları Nuh Peygamber bütün Elçiler gibi başarısını da başarısızlığını da sıkıntısını da mutluluğunu da Alemlerin Rabbi Olan Allah a itiraf etmiş O nunla dua formunda konuşup dertleşmiştir: Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım her hangi bir şeyi istemekten sana sığınırım.
Çünkü beni bağışlamaz beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum.
(Hud11.Sure Ayet:47.
) Ey Rabbim! Ben halkıma gece-gündüz çağrıda bulunuyorum.
Ama bu çağrım onları senden daha da uzaklaştırmak(tan başka bir işe yaramadı).
Ve doğrusu onlara bağışlayıcılığını göstereceğin ümidiyle ne zaman çağrıda bulunduysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar; günahkarlık giysilerine büründüler; daha fazla inada kapıldılar ve boş gururlarında daha da azgınlaştılar.
Doğrusu ben onları açık açık çağırdım.
Onlara açıktan tebliğde bulundum; ayrıca onlara gizlice özel olarak da konuştum.
Ve dedim ki: Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin; çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır.
(Nuh Suresi71.Sure Ayet:5-10.
) Ey Rabbim! Onlar bana tamamen karşı çıktılar zaten onlar serveti ve çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru giden kimselere uyarlar; ve sana karşı en korkunç tuzakları kuranlara; çünkü onlar (kendilerine uyanlara): İlahlarınızı hiçbir zaman terk etmeyin; ne Vedd ne Suva ne Yeğus ne Ye uk ne de Nesr i terk etmeyin demişlerdi.
Onlar böylece çoğu kimseyi saptırdılar.
O halde Sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret! (Nuh71.Sure Ayet:21-24.
) Nuh peygamber tevazu sahibi bir gönlün en güzel yakarış örneklerini sunduğu dualarında Allah a teslimiyetin Cahiliyye toplumundan tam bir kopuşla kopmayı gerektirdiğini de göstermiştir: Ey Rabbim! O cahillerin beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
Ey Rabbim! bu kafirlerin yalanlamalarına karşı bana destek ol! (Mü minun 23.Sure Ayet:2639.
) Nuh peygamber gece-gündüz gizli-açık bıkıp usanmadan hakikati halkına anlatmıştır.
Onu yalanlayan kendisine sebatından ve direngen onurlu duruşundan dolayı kavmi ona budala demişti.
O bu çaresiz durumdan kurtuluş için zalimlerle uzlaşma yolları aramamış her salih müminin yapması gerektiği gibi kalbinden geçenleri Allah a tevekkül ederek şöyle arz etmiştir: Doğrusu ben yenik düştüm artık sen gel ve bana yardım et! (Kamer54.Sure Ayet:10.
) b)-Helak İçin Kahhariye Yakarışları Kahhariye duaları onulmaz hatalar işledikleri halde hiçbir kurtuluş gayreti göstermeyen kafir ve zalim bir toplumun sınır tanımaz ayartılarına karşı Allah tan istenen bir tür yardım görece başarısızlıkların itiraf edilip Allah a tevekkül etmektir.
Bir sabır abidesi ve bir direniş timsali olan Nuh peygamber fesadı ve sapıklığı inatla sürdüren ve artık bütün uyarılara kulak tıkayan halkının kalpleri çürüten tüm toplumu ifsad eden hataları dolayısıyla helak edilmeleri için şu yakarışlarda bulunmuştur: Ey Rabbim! İşte halkım beni yalanladı.
Bu yüzden benimle onlar arasında gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koy.
Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar! (Şuara26.Sure Ayet:117-118.
) Ey Rabbim!Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma.
Çünkü sen onları bırakırsan Sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen kafirliğe sebep olurlar.
Ey Rabbim! Bana anneme-babama evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat! (Nuh71.Sure Ayet:21-2426-28.
) c) Güvenli Belde Duası Tufan dan ilahi yardımlarla kurtulan Nuh peygamber gemide Allah a hamd ederek mübarek bir menzile.Sure Ayet:şirkin uğramadığı kutsal bir konaklama yerine ulaştırması için şöyle yakarmıştır: Bütün övgülerin gerçek layığı olan ve bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allahım! Senin tarafından kutlanmış güvenli kılınmış bir yere eriştir beni.
Çünkü insana erişmesi gereken yere nasıl erişeceğini en iyi gösteren sensin.
(Müminun23.Sure Ayet:29.
) d) Hamd Duaları Mü minlerle birlikte yolculuk hazırlıklarını tamamlayıp gemiye bindiği zaman emredildiği gibi Allah a şöyle övgüde bulunmuştur: Hamd bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah a aittir.
(Mü minun23.Sure Ayet:28.
) 3- Lut Peygamber a) Tevekkül ve Nusret Duası Lut peygamber onca uğraşına rağmen toplumsal kirlenmenin yol açtığı ahlaki çöküşten arınmak isteyen bir iki mümini beri tutabilmiştir.
O tebliğ ve öğütle ıslah olmaya niyeti olmayan günaha dibine kadar batmış ahlaki çöküntü halinin tüm toplumu sarıp çürüttüğü bir ortamda yine de çoğunluğa değil hakikate teslim olmuş mücadelenin tıkandığı noktada Allah ı yardıma çağırmıştır.
Kötü ahlakı din edinmiş bir toplumda tek bir mescid olan hanenin sahibidir Lut peygamber.
Bozgunculuğu bardağı taşıran bu iflah olmaz halkın şehrin en ıssız köşelerinde ve en kalabalık mekanlarında dahi sınır tanımayan günahlarından Lut a yılmıştır.
Gerekli çalışmaları yaptığı halde düzelmemekte inatla ısrar eden nefislerine zulmeden bu halka karşı Allah tan nusret(yardım) istemiştir: Ey Rabbim!Bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et.
(Ankebut29.Sure Ayet:30.
Peygamber Duaları-1islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Peygamber Duaları-1