HüvAllahüllezi okuyalım şehitlik makamına aday olalım


Resulullah (a) buyurdular ki: "Kim sabaha erdiği zaman üç kere "Euzubillahi`s-semi`il-alim mine`ş-şeytani`r-racim" der ve haşr suresinden son üç ayet okursa ALLAH onun için yetmiş bin meleği vekil tayin eder de onlar akşam oluncaya kadar kendisine rahmet okurlar Şayet o gün ölecek olsa şehid olarak ölür. Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa (keza sabaha kadar aynı şeyler sözkonusudur).Euzubillahi`s-semi`il-alim mine`ş-şeytani`r-racim
ALLAH'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan işiten ve bilen ALLAH'a sığınırımBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMHÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ ALİMÜLĞAYBİ VEŞŞEHADEH HÜVERRAHMANÜRRAHİM.


HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ ELMELİKÜL KUDDÜSÜSSELAMÜL MÜ'MİNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBİR SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRİKÜN.

HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARİÜL MUSAVVİRU LEHÜL ESMAÜLHÜSNA YÜSEBBİHÜ LEHÜ MA FİSSEMAVATİ VEL ARD. VE HÜVEL AZİZÜL-HAKİM.


HAŞR suresinin türkçe meali


Göklerde ve yerde olanların hepsi ALLAH 'ı tesbih etmektedir O üstündür hikmet sahibidir.ANLAMI:


O ÖYLE BİR ALLAH'TIR Kİ ONDAN BAŞKA İLAH YOKTUR. GÖRÜLMEYENİ VE GÖRÜLENİ BİLENDİR. O RAHMAN VE RAHİMDİR. O. ÖYLE BİR ALLAH' TIR Kİ KENDİSİNDEN BAŞKA HİÇ BİR İLAH YOKTUR. O MALİK VE SAHİPTİR MÜNEZZEHTİR SELAMET VERENDİR EMNİYETE KAVUŞTURANDIR GÖZETİP KORUYANDIR ÜSTÜNDÜR İSTEDİĞİNİ ZORLA YAPTIRAN BÜYÜKLÜKTE EŞİ OLMAYANDIR. ALLAH MÜŞRİKLERİN ORTAK KOŞTUKLARI ŞEYDEN MÜNEZZEHTİR. O YARATAN VAR EDEN VARLIKLARA ŞEKİL VEREN ALLAH'TIR. EN GÜZEL İSİMLER ONUNDUR. GÖKLERDE VE YERDE OLANLAR ONU TESBİH ETMEKTE VE ŞANINI YÜCELTMEKTEDİRLER. O GALİP OLAN HERŞEYİ HİKMETİ UYARINCA YAPANDIR.
Şüphesiz ALLAH C.C.Doğru söyler.
selam sevgi ve dua ile..