Peygamber efendimize dua nasıl edilir


Peygamber efendimize dua nasıl edilir islamseli.net islami forum dini forum ArşiviPeygamber efendimize dua nasıl edilir

İki dünya saadetimize vesile olan Yaratıcımızı bize tanıtan ve sevdiren Onun razı olduğu daireyi ve davranış biçimlerini bize gösteren bizi Yaratıcımıza kul ve dost yapan iki cihan serveri kainatın efendisi Sevgili Peygamberimize (asm) nasıl dua yapalım? Onun şanı ve yüceliği Allahın rızasına ermişliği günahlarının olmayışı onun için ne istememize el verir? Diğer enbiya için enbiyanın evliyası ve asfiyası için de aynı zorluk söz konusu değil mi? Büyükler için ne isteyelim? Hangi şeye ihtiyaçları olabilir?

Bu konularda darlık ve sıkıntımız yok İbadetlerin içi ve dışı Allahın peygamberlerine peygamberlerin ehline ve ashabına ümmetine ve evliyasına yapmamız gereken dua örnekleriyle doludur Mesela ezan okunduğunda ezan duasını yapan ardından namazını kılan namaz tesbihatını yapan kimse başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere diğer peygamberlere diğer peygamberlerin aline ehline ümmetine evliyasına bizim Peygamberimizin aline ehline ezvacına ashabına evliyasına asfiyasına dua yapmış olur Peygamberlere yapılan dualardan feyiz ve bereket tarzında duayı yapan kendisi de istifade eder
Başta Kuran Hazret-i Peygambere (asm) yapılacak dua metni hakkında şöyle ipucu veriyor: Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat ediyorlar Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ona selam edin1
Kurandan öğrendiğimize göre bizim Peygamber Efendimiz için en temel dua cümlemiz ona salat ve selam etmemizdir Kab İbnu Ucre (ra) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) yanımıza gelmişti: Ey Allahın Resulü dedik sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik Ama sana nasıl salat okuyacağız? Hazret-i Peygamber (asm) buyurdu ki: Şöyle söyleyin: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al-i Muhammedin kema salleyte ala İbrahîme ve ala ali İbrahime inneke hamîdun mecîd Allahümme barik ala Muhammedin ve ala al-i Muhammed kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahîme inneke hamîdun mecîd2
Manası şöyledir: Allahım! Muhammede pak zevcelerine kutlu zürriyetine ve ehl-i beytine rahmet kıl tıpkı İbrahime İbrahimin kutlu zürriyetine ve ehl-i beytine rahmet kıldığın gibi Sen Hamidsin Mecidsin Muhammedi pak zevcelerini kutlu zürriyetini ve ehl-i beytini mübarek kıl tıpkı İbrahimi İbrahimin kutlu zürriyetini ve ehlini mübarek kıldığın gibi Sen övülmeye layıksın şerefi yücesin
Diğer bir hadiste yine bir dua örneği olarak Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: Müezzinin ezanını işittiğiniz vakit siz de onun söylediği gibi söyleyiniz Sonra bana salat ve selam okuyunuz Çünkü her kim bana bir salat okursa bundan dolayı Allah ona on defa rahmet nazarıyla teveccüh buyurur Sonra Allahtan benim için vesileyi isteyiniz Çünkü vesile Cennette bir derecedir ki o Allahın kullarından yalnız birinden başkasına layık olmaz Benim o olduğumu umuyorum Her kim benim için Allahtan vesileyi isterse ona şefaatim ulaşır3
İşte biz de bu nedenle ezan duasında şunu istiyoruz: Allahümme Rabbe hazihid-davetet-tammeti ves-selatil-kaimeti ati Muhammedenil-vesîlete vel-fadîlete vedderaceterrafiatelaliyeh Vebashü mekamem-mahmûdenillezî veadtehû4
Bu duayı yapan için aynı zamanda kıyamet gününde Peygamber Efendimizin (asm) şefaati ona hak oluyor
Ezan duası olarak günde beş defa yaptığımız bu duanın manası şöyledir: Ey bu mükemmel davetin ve namaz kıyamı (duruşu) emrinin sahibi olan Allahım! Efendimiz Muhammede (asm) vesileyi ve yüksek dereceleri ver Ve ona vaad ettiğin Makam-ı Mahmûdu lütfeyle
Keza namaz Tesbihatında da benzer dualar vardır ki gerek Peygamber Efendimizin (asm) gerekse diğer peygamberlerin ve evliyanın şanına ve yüceliğine uygun cümlelerle ve kelimelerle gelmiştir Allah dualarımızı ve ibadetlerimiziz kabul buyursun amin