güzel bir cuma duası

Lailahe illallah Cuma�nın sebebiyle Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.

Melekler duasıyla Ya vedüdüm entel maksudum Kulhüvellahü ehad bin bir kere ya samed cennet kapılarını aç benim günahımdan geç.

Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

İlahi kabre vardığım gece lütfeyle yalnız kaldığım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır ulu cemalini göster.

Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.

Rabbim fikrim zikrullah kalbimin nuru Resullullah evvelim ahirim La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. dedim dostum dedim 99 ismine mühür vurdum üstüne.

Sırrım sübhanım derdim dermanım gafil kuluna gam düşmüş yetiş imdadımıza ya Muhammed.

Kulhüvellahü ehad bin bir kere ya samed ya ya Muhammed umarız senden şefaat.

Lailahe illallahtır özüm Muhammed Mustafadır sözüm ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.

Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna yetmiş binin nısfına mühürledim üstüne.

Lailahe illallah üç muradım var biri cennet bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım cemalini göster bana.

Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık sıratta selamet tatlı canımız sana emanet son nefesimizde selametler ihsan eyle.

Kabir suallerimiz ahsan eyle cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Lailahe illallah selalar duası için Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa dertlilere deva borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Elif Nur Muhammed tez selamet.

Ya Celil etme zelil gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır duaya açılan elleri icabete eriştir.

Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.

Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana cenneti alada cemalini göster bana.

Lailahe illallah günahlarımız af eyle Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Selatü selaya yolladım Mevlaya sen cümlemizin muradını ver gelecek Cumaya.

Lailahe illallah ve cellehü edası ile Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.

Lailahe illallah kalbimizi karartma rızkımızı azaltma kabrimizi daraltma senden başka kapı aratma muhannete muhtaç etme.

Lailahe illallah imanla sabır Muhammedün Resullullah azapsız kabir.

Allahım beni af eyle her derdimi def eyle rızkımızı bol eyle kabrimizi nur eyle sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.

Evvelim ahirim kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

Allahım şeytanın şerrinden kabirdeki yılanlardan çıyanlardan ölümün dehşetinden kabirin azabından sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.

Ölümün hayırlısını üç ayların birisini Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.

Amin.