En büyük saadet Mü’min olmaktır Hidayet Sendendir büyük Allâh ’ım Ebedi selamet Mü’min kalmaktır İnayet Sendendir affet Allâh ’ım! Rezzaksın biz Sana muhtacız aç’ız Sen yarattın bizi zayıf ve âciz Güç kuvvet Sendedir kulların naçiz Bitayet Sendendir affet Allâh ’ım! Rahmetin yağsın ki yeşersin sine Son verelim Rabbim nefrete kine Senden geldik varış Sanadır yine Nihayet Sendendir affet Allâh ’ım! Bizi bu dünyaya iskan eyledin Hidayeti bize asan eyledin Hudutsuz nimetler ihsan eyledin Letafet Sendendir affet Allâh ’ım! Namaz Miraç’ımız divana durduk Affına sığındık mağfiret sorduk Basiret nurunla gerçeği gördük Dirayet Sendendir affet Allâh ’ım! Din olarak bize İslâmı seçtin Engin rahmetini yayarak saçtın Gönülden gönüle yolları açtın Sirayet Sendendir affet Allâh ’ım! Hak yolu gösterdin sana ulaşdık Nefsi halkeyledin suça bulaştık Misafirhanende gezdik dolaştık Ziyafet Sendendir affet Allâh ’ım! Ne büyük zenginlik kapını çalmak En büyük mutluluk yolunu bulmak Ne büyük saadet müslüman olmak Şerafet Sendendir affet Allâh ’ım! Sana kavuşunca güleceğiz biz Ömür takdir ettin öleceğiz biz Kefene sarılı geleceğiz biz Kıyafet sendendir affet Allâh ’ım!