Ey günahkâr kullarına sırat-ı müstakimi bulmaları için fırsat üstüne fırsat veren yüce Mevlâ'mız! Bizler çok hatalar ettik, çok günahlar işledik. Şimdi "Tevbeler tevbesi!" diyor, huşû ile iki büklüm oluyoruz. Şayet bizi cezalandıracak olursan adaletinle muamele etmiş olursun; yok eğer bize bütün kusurlarımıza rağmen, o hududu olmayan rahmet ve merhametinle muamelede bulunur ve affedersen, o da Sen'in fazlın olur.

Allah ım! senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına;
kendisiyle her şeye üstün geldiğin,
karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkına;
her şeye galip geldiğin ceberutun hakkına;
önünde hiç bir şeyin duramadığı izzetin hakkına;
her şeyi dolduran azametin hakkına;
her şeye üstün gelen saltanatın hakkına;
her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkına;
her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına;
her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim
.

amin amin amin