Sabah Duası - Sabah Duası nasıl edilir

Sabah Duası nasıl edilir islamisohbetci.net islami sohbet dini sohbet Arşivi Sabah Duası - Sabah Duası nasıl edilir
Hoş geldin sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün merhaba ey mutlu vakit ve saat merhaba ey ALLAHın katip ve şahit meleği şu söylediklerimizi bizim için yaz ;
ALLAHa iman etmiş ona kavuşmaya inanmış ve delillerini itiraf ve kabul etmiş ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve ALLAHa tevekkül etmiş olarak sabahladık.ALLAHı meleklerini kitaplarını peygamberleriniarşı taşıyan melekleri şahit tutarak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan tek olup ortağı olmayan ALLAH olduğuna şahitlik de bulunuyoruz.


ALLAHım! Hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla! Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz! Bizi huyların en güzeline götür çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur.
ALLAHım yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur.
ALLAHım! Bizi cömert ve karşılıksız veren eyle cimri yerinde sayıp ilerlemeyen söz götürüp getiren kendini beğenen ve arayı bozan eyleme!
ALLAHım! OburluktanKıtlıktan haddini aşmaktan geçim sıkıntısından kötü zandan sarhoş edici içkilerden bolluk içinde oyalanmaktanşerirlikten zanla hükmetmekten karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım.
ALLAHım! Bu günümüzün başını hayır ve iyilik ortasını kurtuluşsonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet şahadet tövbe bağışlanma ve imanla neticelendir.
ALLAHım! Bu günün başlangıcını Rahmet ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık sonunu ise lütuf ve ikram eyle !
ALLAHım ! Bize geçimin en genişini ömrün en mutlusunurızkın en bol olanını nasip et ! ALLAHım! Affınla bizi bağışla fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et ! ALLAHım! Bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle!
ALLAHım! Ağlamayan gözden ürpermeyen kalpten huşu duymayan gönülden kabul edilmeyen duadan fayda vermeyen ilimden dinlenilmeyen sözden doymayan nefisten küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım.
ALLAH bize yeter .
O ne güzel vekildir.
Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
Bizi bağışlamanı diliyoruz.
Ey Rabbimiz! Dönüş yalnız sanadır.
ALLAHım!
Ey Rabbimiz! Bu duayı bizden kabul eyle!
Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten her şeyi hakkıyla bilensin.

Amin,Amin,Amin