Hz. Peygamber (sav) üzüntü sırasında şu duayı okurdu: "Halim ve azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli Arş'ın Rabbi, arzın Rabbi, Semavat'ın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur."
Kaynak: Buhari, Da'avat 27, Tevhid 22, 23; Müslim, Zikr 83, (2730); Tirmizi, Da'avat 40, (3431); İbnu Mace,