Kalplerin cilası parlatıcısı tövbedir bağışlanma dileğidir.


“Kalp sevabın ışığının, günahın karanlığıyla çarpıştığı bir okyanus gibidir. Günahın ele geçirdiği kalp karanlık, sevabın ele geçirdiği kalp aydınlıktır. Kalp karardıkça karamsar, üzüntülü, ümitsiz, sevgisiz, kinli, kibirli ve kıskanç tutum...ları tetikler. Aydınlığı artan kalptense sevgi, sükunet, ümit, sevinç, şevk ve huzur duyguları yayılır.

Gıybet, iftira, yalan, çıkarcılık ve hırs günahlarının ortasında yaşamaya çalışan bir kalbin çaresi, çeperlerine bulaşan günah kirinden bolca tövbeyle kendisini arındırmasıdır. ‘Ey Rabbim, bilerek ve bilmeyerek işlediğim küçük ve büyük günahlardan beni arındır.’ diyerek ve ısrarla yalvaran her gönül gün gelir arındığını hisseder.

Yüce Yaradan ‘Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar birikmiş ve kalplerini kaplayıp karartmıştır.’ (Mutaffifin, 14) buyurur. Bu kararmanın çaresini ise Hz. Peygamber (asm) şu ifadesiyle açıklar: ‘Kalplerin cilası/parlatıcısı tövbedir/bağışlanma dileğidir.’(Beyhaki) Öyleyse birlikte bağışlanma dileyelim: ‘Ey Rabbimiz, bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz küçük ve büyük günahlardan bizi arındır.’ Amin.”

Dr muhammed dozdağ.