Ayet el Kürsi'den önce okunan ve 70 Milyar hasene kazandıran dua;


Bismillahirrahmanirrahim

"Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedeyye kulli nefsin.

ve lemhatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehli's-semâvâti ve ehli'l-ardı .

ve kulli şey'in hüve fi ilmike kâinün ev kad kâne ükaddimü ileyke beyne yedeyye zâlike kullihi.

Bismillahirrahmanirrahim sonra Ayetel Kürsi okuyun