72 Türlü Belayı Defedecek 70 Hac ve 70 Makbul Umre Sevabından Daha Fazla Sevap Kazandıracak Zikir
Bismillâhirrahmânirrahîm. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.


Zamanı Sayısı Sabah (10 Kere)

Faziletleri

Meknunü’l-cevahir isimli eserde: Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

Her kim sabahladığında (10 kere) (yukarıdaki zikri) derse:

1. Anasının kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.

2. Bu kelimeler ondan 72 türlü belayı defeder. Onların en aşağısı cüzzam ve alaca hastalığıdır.

3. Allahu Teala o kişiye, kendisi için geceye kadar istiğfar edecek 1000 melek görevlendirir.

4. Bu zikir 70 hac ve farz hacdan sonra 70 makbul umre yapanın ecrinden daha büyük olur.

5. Bu zikir 72 türlü dert için devadır.