Çevrene bak acısı üzüntüsü olmayan var mı

Derdini Büyütme … !
Çevrene bak; Acısı, üzüntüsü olmayan var mı ?
Dünya halidir bu, Çünkü dünya imtihan sahasıdır.
Tatlısı az, acısı fazladır.
Sevinci az, üzüntüsü fazladır…
Çevrene bak; Çoğunun acılarına yürek dayanmaz.
Her evden bir inilti, Bir çığlık, bir feryat yayılır…
Her gözden bir yaş akar…
Fakat her şeye rağmen nice felâketlere SABREDENLER var … !
Acıyı yüreklerine akıtanlar var…
Bir lokma ekmeği bulamayan,
Hayatın ağır yükünü, Cılız bedenleriyle taşımaya çalışanlar var … !
Çevrene bak;Yalnız sen değilsin; Sıkıntı, üzüntü ve acıyla kıvranan,
Yalnız sen değilsin; Dünya cenderesinde ezilen,
Yalnız sen değilsin; Umduğunu bulamayan,
Yalnız sen değilsin; Aşk acısı içinde tükenip yok olan…
Belki başkasına oranla,Senin gülmen gerek..
Haline şükredip sevinmen gerek … !
Hayatın artısı ile eksisini, müspeti ile menfisini,
Tatlısı ile acısını, Sevinci ile üzüntüsünü..
Hafifletmeye çalış … !
İster beğen, ister beğenme,
İşte budur hayat …
İsyana gerek yok,
Dünya işte bu, budur zaten imtihan…
Zaten değiştirmene de imkan yoktur.
Acı olmayınca tatlının değeri de olmayacaktır….
Kötülük görülmeyince iyiliğin değeri bilinmez.
Savaş olmayınca barışın kıymeti fark edilmez!…
Yaşlılık olmazsa gençliğin, Hastalık olmazsa sağlığın,
Yoksulluk olmazsa varlığın değeri anlaşılmaz.
O halde hayatın gerçeğinden kaçma…
Çevrene , geçmişine iyi bak ve düşün;
İnsanlığın Efendisi Son İlahî Elçi bileTaşlandı,
Mübarek yüzü ve başı yaralandı…
Dişi kırıldı, öz yurdundan çıkarıldı…
Eşine iftira edildi…
En yakın dostları öldürüldü..
Oğlu, kızları vefât etti…
İnananlarıyla boykot edildi;
Gıda bulamadı, ağaç yapraklarını yedi.
Açlıktan karnına hem de iki taş birden bağladı.
Elçiliği inkâr edildi. O (S.A.V.)’na
Şair dendi, sihirbaz, yalancı dendi…
Bundan daha büyük acı olur mu ?
Hem tarihe mal olmuş Allah Dostları
Benzeri acılar çekmedi mi ?
Hz. Zekeriya öldürüldü…
Hz. Yahya boğazlandı..
Hz. Musa yurdundan kovuldu..
Hz. İbrahim ateşe atıldı…
Diğer büyükler de aynı acıyı çekti.
Fakat hiç biri, Derdini büyütmedi.
Hayattan vazgeçmedi, ümidini kesmedi.
Yaşama umudunu kırmadı, imtihan gördü herşeyi…
Ve unutma ki;
Bu dünya, Her canlı için olduğu gibi,
Senin için de geçicidir.
Zira asıl hayat ileridedir !