Nerden bileceksin

Hele özür dilemesini bilmiyorsan; senden dost olmaz, senden yârân olmaz
ya incittiğin, kırdığın gönlü Allah seviyorsa, Resulullah (sav) seviyorsa,

hatta arz-ü semâ dahi seviyorsa…

Nerden bileceksin,bilmiyorsun..

Bilseydin ödün kopardı dokunmaktan!..

»Her varlığı yalnızca Allah’tan ötürü sevmek ve övmek gerektiğini
asla unutmamalısın...
Allah seni mahlukattan uzaklaştırdığı zaman bilki sana kendi dostluğunun kapısını açmak istiyordur.«

Ataullah İskenderani