Şarkıcıya âşık olan genç.

Aşkın sebepleri arasında en inanılmaz olanı belki de rüyada görüp âşık olmaktı.

İnsan sevgiliyi rüyada her vakit görür ama rüyada yalnızca bir gördüğü birine acaba sevgili der mi? Bunlar olsa olsa Hüsrev ile Şirin, Vamık ile Azra hikâyelerinde olur.

Gönlün, hiç mevcut olmayan birine tutulması sanki hiç gereği olmayan bir şeyle geçim sağlamak gibi değil midir?

Birisi hiç görmediği ve asla göremeyeceği bir güzeli sevdiğini söylerse herhalde aklından zoru olduğunu düşünürler.

Ruhu ona telkin ediyormuş,t emenni ve arzuları kalbini yönlendiriyormuş, bunlara inanmazlar.

Oysa bir âşık, sevgilinin ay mı, güneş mi olduğunu bilemese de, aklının bir oyunu mu, hayalinin çılgınlığımı mı olduğunu kestiremese de, gözlerine her daim onun görüntüsü girdiği müddetçe âşık değil midir?

Âşık olmak için maddi varlık şart mıdır?

Allah'ın güzelliğini rüyasunda görüp ona âşık olan dervişe inanıyoruz da neden sevgilisinin hayaliyle özleme tutulan âşıka inanmıyoruz.

Eğer ona inanmayacaksak aşk,surete tapmaktan gayrı ne olur ki?

O halde insan, sevdiği kişiyi karşısında görmeden de onu âşıkı olabilir.

Sevgili için kaygılanmak da, hayaliyle mes olmak da, geceleri uykusuz kalmak ve seherlerde acı çekmek de hehep âşıkın sevgiliyi görmeden yaptığı şeylerdir.

Bir duvarın arkasında şarkı söyleyen bir kadını işitmek bazen ona tutulmak için yeterlidir.

Bazıları buna temelsiz bir bina gözüyle bakabilir, ancak âşık, o binayı inşa etmekte her zaman çok mahirdir.

Zihni göremediği bir varlığın tutkusuyla meşgul olan kişi, düşünceleriyle baş başa kaldığında hayalinden ona şekiller çizer, kıyafetler giydirir, renk ve koku isnat eder tavır biçer..

Sevgili âşıkın zihninin içinde yapılır.

Âşıkın hayal ve bedii düşünceleri sevgilinin güzelliğini artırır.

Diyelim sese âşık olan genç sonra o şarkıcıyı bir yede görse, âşkı ya sönecek veya artacaktır.

Görme onu yönlendirecektir .

İyi de görme yoksa kim bu şarkıcıya âşık olan kişiyi ayıplayabilir ki?

Cenneti de ancak tasvirle tanıyor değil miyiz?

Onun söylediği şarkılar kulağımızı doldurup kalbimizi ona yönlendirdiğinde genelde âşık onun güzelliğini sesine göre ölçer.

Eğer kendisini gördüğünde aşkı artıyorsa şarkıcıda onun sesine denk bir güzellik görmüş demektir. Ama eğer şarkıcının yüzü sesinden daha güzel ise bu âşıkı, sesten yola çıkarak güzelliği keşfettiği için tebrik etmek gerekmez mi?

Cennetin en güzel tasvirleri bile cennetin yanına yaklaşmaktan uzak değiller midir?

O halde, kainatta görülen bütün güzelliklerin "Mutlak Güzel"den bir iz taşıdıkları için güzel olduğunu söyleyen kişi haksız sayılabilir mi?


Katre-i Matem / İskender Pala - syf.189/190