Ah Gönlüm...

Yalan sevgilerden ayrıl be gönlüm!
Ebedi olanı, sar derim sana
Hayal dünyasından sıyrıl be gönlüm!
Aklını gerçeğe yor derim sana

Kainata bir bak, dinle ne diyor?
Her canlı Rabbini zikir ediyor
Seninse yüreğin benlik güdüyor
Böyle iken vuslat zor derim sana

Ölüme çareyi bulamaz bilim
Söyleye söyleye lal oldu dilim
Her an, her nefeste yaklaşır ölüm
Boşa geçen vakit ar derim sana

Seneler boyunca çile çektirdin
Gece gündüz kanlı yaşlar döktürdün
Sonunda kendinden, canı bıktırdın
Sonun iyi değil har derim sana

Allaha kul olda, yanmaktan kurtul
Şeytanın sözüne kanmaktan kurtul
Bu dünyayı gerçek sanmaktan kurtul
Onunda bir sonu var derim sana

Güne dua ile başlamak güzel
Şeytanı kapından taşlamak güzel
Sevgiyi kalplere işlemek güzel
Canını bu yola ser derim sana

Emine Yılmaz Dereci

Dost kalemlerden...

gönül gel, seninle birlik olalım
kaldırıp gamı kederi, hep şad olalım
bu dünya varından, hiç fayda yoktur
hakka giden yola, mihman olalım...yeter KARAER

İklim kurak kuma tohum ekersin
Hazan mevsiminde fide dikersin
Pişman olup ahlar vahlar çekersin.
Bir bilene varıp sor derim sana....................Şehri Karakaya

İlhamı Allahın nurundan alan
Rasulu kendine tek önder kılan
Şairler aleminde nadide kalan
Yazmazsan kalemin, nar dedim sana......Salih Kozan

Çilekeş dünya sana görünürken üzüm
Şeytana uyma sakın günah olur yükün
Sonra çok ağlarsın sen ah ile iki gözüm
Sonunda cehennem narı var derim sana...filiz aktaş

Bana sitem eden nazlı yar ise
Sensizlik yürekte sönmez har ise
Yaşamın sonunda ölüm varise
Ne denli yaşasan kar derim sana.......Orhan Erdoğan

Nice kabir gördün,ibret almadın,
Şöhret dedin zevkten geri kalmadın,
Dünyaya kapıldın selam salmadın,
Sırata geçirmek zor derim sana.........Fatma ALAGEYİK

Ağız açmış toprak herşeyi yutar
Gönül bu gafletin beterden beter
Bunca yıldır bana ettiğin yeter
Yolun sonu yakın dur dedim sana..

....................Seyfeddin Karahocagil

Emine Yılmaz Dereci