Aşk bir efendidir...

AŞK..

Aşk bir fidandır;

Gözyaşı ister ki, bu aşk fidanı, neşv ü nema bulsun ve serpilip gelişsin.

Aşk bir paylaşmadır;

Fedakarlık ister ki, bu vesileyle bu uğurda bütün geçilmez ve aşılmaz gibi görünen geçit ve patikalar bir bir aşılır. ...

Aşk, bir hasrettir ;

Sabır ister ki, bu kutlu sabır, sevgiliye vuslata gebedir.

Aşk bir imtihandır;

Dua ister ki, dua altından kalkılmayacak olan imtihanların bertaraf edilmesinde, maruz kalındığı takdirde ise o imtihandan alnı ak çıkma mevzuunda en büyük silah ve iksirdir.

Aşk bir bütünleşmedir;

Sevgilide fani olmayı ister ki, aşık, aşkının hakikat derecesini öğrenmek için sevgilisinden elini kesip kendisine göndermesini isteyen Leyla'ya "Kimin elini kime göndereyim?" diyen Mecnun misali maşukuyla bütünleşir ve artık o, vuslat aşkıyla her dem inleyip durur.

Aşk bir efendidir;

Sadakat ister ki, aşığın gözlerine başka hayallerin girmesi haramdır ve bu haramın irtikabı ise aşkın ölümü demektir.

Aşk bir mürşiddir;

İtaat ister ki, aşık gassalin elindeki meyyit gibi naslar çerçevesinde her meselede maşukunun isteklerine boyun eğer.

Aşk çile ve ızdırap yüklü uzun bir yoldur meveddet;

Gözyaşı, fedakarlık, sabır, dua, sevgilide fani olma, sadakat ve itaat ister..