SEVERSE RABB'İN SEVSİN..!

Kullar menfaat için sever.

Çıkar için methedip över.

İşi bitince sana söver.

Severse Rabb'in sevsin gönül..!

Güvenme yazına kışına....

Kulların sevmesi boşuna.

Övgüler gitmesin hoşuna.

Överse Rabb'in övsün gönül..!

Yağcı olma ağaya-beye.

Değmez hiç el-etek öpmeye.

Dilencilik yapma kimseye.

Verirse Rabb'in versin gönül..!