O(sav)na aşik olmak isteyen herkes icin tavsiye olunan bazi seyler:

1-Her gun 100 Selat-u Selam
2-Cuma gunleri:
"CezAllahu anna seyyidena Muahmmeden Bima huve ehluhu ve mustehakkuhu"100 defa

"Allahumme salli ala Muhammedin adede ma fi ilmillah selaten daimeten bi devami mulkillah"
100 defa

3-Sunneti Seniyyeye uygun:Yemeicmeyasamaen onemlisi de O(sav)nun davasinda sureklilige ve asiklarindan olmaya her gun yemin etme.

MUHABBETULLAHIN DEVAMI ICIN;

1-Namazlardan sonra 129 defa Ya Latif(Farzdan sonra)

2-Gene farzlardan sonra her bir Tevhit tek nefeste olmak ve zaruret olmadikca kimseyle konusmadan okumak sartiyla :
Lailahe illallah Muhammederresulullah adede Habbatih
Lailahe illallah Muhammedurresulullah adede Hayatih
Lailahe illallah Muhammedurresulullah adede Hasatih
" " Halkihi
" Kelimatih
" Zinete Arsih
" milessemavati
" milel ardi
" adede misle zalike meahu
La ilahe illalllahu Vahdehu la Serike lehu lehul Mulku ve lehul Hamdu Yuhyi ve Yumit ve huve Hayyun La Yemutu Bi Yedihil Hayr ve huve ala kulli seyin Kadir.

3-Gunde 100 defa "Allahumme Ya Veduud El Vudd"