DİŞİ DEVENİN YAVRUSU
Bir arkadaşı kendisinden birnek devesi ister. O;
-"Olur".der "Seni bir dişi deve yavrusuna bindirelim."

arkadaşı şaşırarak itiraz eder.

-İyi ama Ey Allah'ın Elçisi ben dişi deve yavrusunu ne

yapayım.Bir işime yaramaz ki.

-Bütün develer bir dişinin yavrusu değil midir?

TAMAMIN GİRSİN
Ordu Tebük Seferindedir. En eski
arkadaşlarından Malik oğlu Avf, dinlenme sırasında
küçük çadırında oturmakta olan Hz. Muhammed'in
kapısına gelir. Selam vererek izin ister.İçinden gir
cevabı gelince sorar,
-Her tarafım mı Ey Allah'ın Elçisi!
Allah'ın Elçisi cevaplar
-Evet tamamın!
CENNETTE GENÇ KIZ
Yaşlı bir kadın mescide, Hz Muhammad'in yanına gelir :
-Ey Allah'ın Elçisi benim dua et de Allah beni cennetine
koysun"
-Yaşlı kadınlar cennete giremez.
Kadın üzülür, ağlamaya başlar. Hz Muhammed'in
yüzüne bir tebessüm yayılır.
-Üzülme, yani yaşlı değil bir genç kız olarak cennete
gireceksin"