Güvenli yol budur.

"Hz. Peygamber (sallallahu alleyhi ve sellem) Efendimiz, iyilikleri ve güzellikleri yaşayarak göstermiş, örnek olmuştur.

Sahabiler, O’nu görerek örnek almış ve O’nun gibi yaşamaya gayret etmişlerdir. Sonraki nesiller de onların yolunda gitm...
işlerdir. Bu bir kervan gibidir. Bu kervanı takip etmek, onların uğradığı yerlere uğramak gerekir. Güvenli yol budur.

Efendimiz (sallallahu alleyhi ve sellem), Ashab-ı Kiram’ı takip edip onlara tâbi olmamızı buyurmuşlardır.

Çünkü Sahabiler, Allah Rasulü’nden ne gördülerse onu almış, hayatlarına tatbik etmiş, ebedi mutluluğa ermiş, gökteki yıldızlar gibi nuranî kemalâta kavuşmuşlardır "