Resulullah (s.a.v.) merhameti

Fudâle bin Amr diyor ki: Mekke’nin fethi yılında henüz Müslaman olmadan evvel Resûlullah'ı (s.a.v.) öldürmek istemiştim. O, Beytullah’ı tavaf ediyordu. Ona yaklaşınca:

“Fudâle misin?” dedi. “Evet” dedim.

“Nefsin sana ne vesvese veriyor?” diye sordu. “Hiçbir şey.” dedim. Güldü ve benim için Allâh'a istiğfar etti, elini göğsüme koydu. Resûlullah'a düşmanlık kalbimden çıktı. Resûlullah Allâh'ın yarattıklarının en sevgilisi oluncaya kadar elini göğsümden kaldırmadı.