Çok gülmek kalbin fesadıdır.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gülme hakkında hal ve durumu nasıldı, bunu bilmeliyiz.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu meselede ve her konuda örnek alınacak en hayırlı olandır.

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) gülmezdi ancak tebessüm ederdi.”
Ahmed Müsned 5/97, Albânî Sahihu’l-Cami 4861

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uzun sukutlu ve az gülerdi.”...
Ahmed Müsned 5/97, Albânî Sahihu’l-Cami 4862

Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i kahkaha ile güldüğünü hiç görmedim, taki küçük dilini göreyim bilakis o sadece tebessüm ederdi.”Ebu Davud 5098

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Gülmeyi çoğaltmayınız! Çünkü gülmenin çokluğu kalbi öldürür.”

İbni Mace 4193, Albânî Es-Silsiletu’s-Sahiha 506

Başka bir rivayette Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Çok gülmek, kalbin fesadıdır.”

Allah (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor:

“Doğrusu güldüren de O’dur ağlatan da.”Necm 43