Güzel kıyafet giymenin önemi

Kibir ve gururlanmadan Cenab-ı Allah’a şükür edip nimetini göstermek ve müslümanların muhabbetini kazanmak maksadıyla güzel elbise giymek sünnettir.
İbn Abbas’tan şöyle rivayet edilmiştir: Peygamber’in (sav) üzerinde en güzel elbiseyi gördüm. Bera’dan da şöyle rivayet edilmiştir: “Peygamber sav) orta boylu idi. Bir gün kırmızı elbise giydiğini gördüm. Ondan daha güzel bir şeye rastlamadım”