Dayısı, Risale-i Nur neşrini kolaylaştırdı
27 Mayıs 2011 / 13:30
Risale-i Nurlar'ın neşrini kolaylaştıran raporlarda Yazıcı'nın dayısının da imzası var

Samet Altıntaş'ın haberi:
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın dayısı Necati Bilgin'in, Risale-i Nur külliyatını inceleyerek suç unsuru bulunmadığına yönelik rapor veren bilirkişilerden biri olduğu ortaya çıktı.
Bilgin'in 1962 yılında hazırlanan Risale-i Nur hakkında hazırlanan "Ehl-i Vukuf Raporları"nda imzası bulunuyor. Söz konusu bilirkişi raporları Risale-i Nur kitaplarına yönelik baskıların olduğu dönemlerde başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve mahkemelere verdiği müspet raporlar sayesinde eserlerin neşrini kolaylaştırdı.
Söz konusu raporlardan biri de 1964 yılında basılan 96 sayfalık 'Risale-i Nur Hakkında Ehl-i Vukuf Raporları'ydı. Çöpe atılmaktan son anda kurtarılan raporların içinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın dayısı Necati Bilgin'in de imzası var.
"Savcılık Yüksek Makamına/ Çayeli" diye başlayan 4.1.1962 tarihli ve "Eczacı Necati Bilgin" imzalı raporda Lemalar, Zühretunnur, Hanımlar Rehberi, Gençlik Rehberi, Mesnevi-i Nuriye, Ayetül Kübra, Haşir Risalesi, Küçük Sözler ve İhlâs Risalesi isimli eserlerin okunarak incelendiği ve Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesindeki suç unsuru bulunmadığı şu ifadelerle anlatılıyor:
"Tetkik eylediğim mezkûr eserlerin laikliğe aykırı olarak, devletin siyasî, iktisadî ve içtimaî ve hukukî temel nizamlarını sarsar mânâ ve mahiyette hiçbir ibareyi tazammun etmediği; ancak Müslümanlığın esas müstenidatı Kur'ân-ı Kerim'i, İslâm dininin çeşitli safhalarına mütedair ibarelerinin Türkçeleştirilip, genişçe tefsir edilerek çok yerlerde Müslümanlığın izah edildiği, bu itibarla adı geçen eserlerde mezkûr kanunlara aykırı hiçbir taraf olmadığı kanaatinde olduğumu arz ederim."
Rize'de eczacı Naci Bilgin olarak bilinen Necati Bilgin, geçtiğimiz senelerde Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Zaman