Said Nursi senet karşılığı cübbeyi verdi
28 Mayıs 2011 / 06:00
Denizli'de Ali Efendi vefat edince, Üstad cübbeyi bir senet mukabiline bana verdi

Risale Haber-Haber Merkezi
Son Şahitlerden Tahiri Mutlu anlatıyor:
Denizli hapsine gitmeden evvel Bediüzzaman Said Nursi'nin iki cübbesi vardı. Bunlardan birisini "Nur Fabrikasının Sahibi" dediği Hafız Ali Efendiye [Ergün] vermişti. Fakat bundan Hafız Ali'nin haberi yoktu. Bir arkadaş vasıtasıyla göndermişti. Denizli'de Ali Efendi vefat edince, Üstad cübbeyi bir senet mukabiline bana verdi.
Senette şunlar yazıyordu:
"Bismihi Sübhanehu
"Aziz, sıddık, kahraman, ikinci Hüsrev, ikinci Hafız ali ve onun ve Lütfi'nin varisi ve birinci Tahirî kardaşım:
"O meşlahı sana hediye ediyorum.

Kardeşiniz Said Nursî"
(Son Şahitler)