Menderes, İnönü'ye Said Nursi cevabı verdi
28 Mayıs 2011 / 11:16
Çeşitli olayların sıralandığı haberde Said Nursi de gündemin önemli konularından biri oldu

Anadolu Ajansı 27 Mayıs yıldönümünde darbeye giden süreçte neler yaşandığını satır başlarıyla aktardı. Çeşitli olayların sıralandığı haberde Said Nursi de gündemin önemli konularından biri oldu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri müdahalesinin yapıldığı 27 Mayıs 1960, ülkenin çok partili hayata geçişinin sancıları sürerken yaşandı.
Yarım yüzyıl önce yapılan ve ''60 darbesi'' veya ''60 ihtilali'' olarak da adlandırılan olayın öncesinde, siyasi gündem büyük çalkantılara sahne oldu ve birçok olay yaşandı.
Anadolu Ajansı'nın arşivinden ve çeşitli kaynaklardan yapılan derlemelere göre, 1960 öncesine kısa bir göz atılırsa, 14 Mayıs 1950'de DP'nin iktidara gelmesi, birçok ilklerin de başlangıcı oldu. DP'nin İstanbul milletvekili Adnan Menderes tarafından 22 Mayısta kurulan 19. Cumhuriyet hükümeti bir yılını bile doldurmadan 8 Mart 1951'de istifa etmek zorunda kaldı. Adnan Menderes, 9 Martta 20. Cumhuriyet Hükümetini kurdu ve DP Genel Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa getirildi.
Bu dönemde laikliğe aykırı yazılarından dolayı Said-i Nursi'ye açılan dava 25 Aralık 1952'de Samsun'da görüşülmeye başlandı.
1960'ların başına gelindiğinde . Muhalefet lideri İnönü, ''DP'nin Said-i Nursi ile işbirliği içinde olduğunu'' iddia etti. Başbakan Adnan Menderes 8 Ocak 1960'da AA'ya yaptığı açıklamada, ''DP'nin Said-i Nursi ile işbirliği içinde olduğunu'' iddia eden CHP Genel Başkanı İnönü'ye tepki gösterdi. Menderes, 13 Şubatta İskenderun'da yaptığı konuşmada muhalefetin ''nifak cephesi'' olduğunu söyledi.
Said-i Nursi, 23 Mart 1960'da Doğu gezisi sırasında Urfa'da öldü.
Haberler