TBMM “Harp Okulu” raporunu tamamladı
TBMM bünyesinde, askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakılan öğrencilerle ilgili kurulan alt komisyon, “Harp Okulu” raporunu tamamladı.

Raporda, “Harp Okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın, ‘Harbiyeli' adaylığına talip olma hakkı bulunacak şekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi” denildi. Böylece TBMM, Harp Okulları yolu kapalı olan imam hatip lisesi mezunlarının buralara alınmasını talep etti. Şu an ki mevcut uygulamada ise Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına, imam hatip mezunları başvuramıyor.

Kötü muameleyi engelleyin

Meclis raporla, Başbakanlık'tan, askeri okullardan ayrılanlar için düzenlenen tazminat yükümlülüğünün gerekliliği, kaldırılması, azaltılması, ödeme kolaylıkları sağlanması, sosyal güvenlik primlerinin öğrenci harçlıkları kalemi içerisinde tazminat kapsamında geri alınması konularında görüş istedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ise askeri okullardan ayrılan öğrencilerin kurumlarınca ödenen primlerin akıbetine ilişkin uygulamalar hakkında bilgi talebinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da askeri okullarda kötü muameleyi engelleyecek uygulamaların teşvik edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyecek.

Şikayet mekanizması istenecek

Askeri eğitim kurumlarında ara kademe idarecilerinden bağımsız, onların kontrol ve denetimleri dışında ayrı bir şikayet mekanizmasının geliştirilmesi de talep edilecek. Öğrencilerin birbirleriyle ilişkisinin de hiyerarşik üstünlük olmaksızın düzenlenmesinin istenmesine karar verildi.

Yargının denetimine açılacak

Ayrımcılık ve baskı iddialarına ilişkin soruşturmaların daha sağlıklı yapılabilmesi adına, disiplin amirlerince verilen cezaların askeri yargının denetimine açılması yönünde yapılacak bir kanuni düzenleme hususunda da görüş istenecek. Öğrencilerin askeri lise öğrenimlerini tamamlayarak, hak etmiş oldukları lise diplomalarının, yüksek öğrenime geçişi engellemeyecek ve herhangi bir hak kaybına yol açmayacak biçimde verilmesi de rapora yansıtıldı.

Liseye bakılmaksızın

Raporda, öğrencilerin seçildiği okullara ilişkin ise şu tespitler yer aldı: “Harp Okulları Yönetmeliği'nin, ‘Öğrenci Kaynakları' başlıklı 43'üncü maddesi hükmü gereği, Harp Okulları'na alınacak öğrencilerin hangi sivil liselerden geleceğinin ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenmesi ve Genelkurmay Başkanlığı'nca onaylanması usulünün, yönetmelikte yapılacak değişiklikle Harp Okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin hangi liseden geldiğine bakılmaksızın, ‘Harbiyeli' adaylığına talip olma hakkı bulunacak şekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren liselerin, belirli gerekçelerle dahi olsa başka kurumun onayına tabi olması uygulamasının önüne geçilmesinin istenmesine karar verildi.”

Hürriyet