RECEB AYI İCTİMAİ RU’YET VE BAŞLANGICI

Hicrî Kamerî 1434 yılı Recep ayı ictimâ‘ı bugün 10 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 03.29’de.

Ru’yet ise yine bugün (10 Mayıs Cuma) Türkiye saati ile 20.38’dedir. Hilâl’in görüldüğü yerler: İtalya’nın batısı, İspanya, Afrika kıtasının kuzey batı taraflarındaki adalar, Fas, Cezayir, Tunus, Atlas okyanusunun orta kesimi ile Amerika kıtasının kuzey ve güney uçları hariç tamamı.

Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Arap yarımadasından görülemeyecektir.

Hilâlin görüldüğü günü takip eden 11 Mayıs Cumartesi günü de Recep ayının 1’i olmaktadır.