İlmin Yarısı
İlmin neticesi olmayan bir hal, ne kadar büyük ve önemli olursa olsun, sahibine menfaatten çok zarar verir."
Ebu Amr b. Nüceyd (r.aleyh)


Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.
Hz. Ali


İlmi araştırma ve derin meselelerin çözümü cihad gibidir.
Hz. Ömer (ra)


“Sabah ve akşam ilim meclisine gitmeyi cihad saymayan kimsenin aklı zayıf, görüşü kısadır.”
Ebu’d-Derdâ (ra)

İnsana, faydasız çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.
Abdullah İbni Mübârek (ra)

Bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır.
İmâm Mâlik (r.aleyh)

Bilgin sana seslenir, “Benimle amel edersen senden yanayım, etmezsen sana karşıyım.”
Abdülkâdir GEYLÂNİ (ks)