Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin.

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
"Allahümme salli ala Muhammed' in ve ala ali Muhammed , kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid." Amin.

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.
"Allahümme barik ala Muhammed' in ve ala ali Muhammed , kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid." Amin.

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

Selamün Aleyküm Ey Ehli İman

KONU ŞUDUR ;

Bu cahilin Arabçası yoktur bundan dolayı ki şuna sebep olmanızı Allah Teala Celle Celalühü Hazretlerinden taleb ediyorum.Amin Sizlerede bildiriyorum …

Sahihül Buhari,ye ait 7124 adet Hadis-i Şerif'in yazılı olduğu Şu Arabça Kaynak Linkindeki Kaynaktan ;
İbn Abbâs ( Radıyallahü Anh ) şöyle demiştir: Peygamber ( Sallahü Aleyhi Ve Sellem ) efendimiz şöyle buyurdu:

"Eğer sizden biriniz eşine (cinsî münâsebet için) geldiğinde Bismillahi, Allahumme cennibe'ş-Şeytâne. ve cennib'iş-Şey-tâne ma rezaktenî.

Manası : Yâ Allah, beni şeytândan uzaklaştır, şeytânı da bize ihsan ettiğin çocuktan uzak kıl ! derse, şayet bu karı-koca arasında bir çocuk olursa o çocuğa şeytân zarar veremez ve şeytân ona musallat kılınmaz".

Râvî Şu'be ibnu'l-Haccâc ( Radıyallahü Anh ) dedi ki: Ve bize el-A'meş Süleyman( Radıyallahü Anh ) , Salim ibn Ebfl-Ca'd'den ( Radıyallahü Anh ) ; o da Kurayb'den ( Radıyallahü Anh ) ; o da İbn Abbâs'tan ( Radıyallahü Anh ) olmak üzere bu hadîsin benzerini tahdîs

[ Sahihül Buhari ]

Bu yukarıda türkçesi yazılan Hadis-i Şerif'in Arab'çasının orjinal metmini yani linki verilen kaynakta kaçıncı sıradaki yani kaç numaralı Hadis-i Şerif Olduğunu Bulmalıyız. Ve bu çok önemli bir mevzuu İnşaAllahu Teala

Eğerki bu Hadis-i Şerif'in kaç numaralı Hadis-i Şerif olduğunun araştırılmasının İnşaAllahü Teala sebebini soracak olursa ki Arabça bilmeyen birisi sormasın bu forumda Özel Mesaj Atabilir.