Dili tatlı Olanın dostu çok olur


Dil insanın terazisidir,alim ve cahili ayırıcıdır.Mümin insaf etmeyene insafla gider...

Ahlakı güzel olan yumuşak söyler.Çok selam ve tatlı dil sevgiye sebeptir.Büyüklerin yolu,güzel sözlü olmak ve açık selam vermektedir...

Peygamber Efendimizin (s.a.v.)'in sözünde olduğu gibi:


"İnsan dilinin altında gizlidir."