Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir İmam-ı Gazali

Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olamaz Hz Ali ra


Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır Balzac


Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir Hatim-i Esam


Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin Hzİsa as


İnsanlarda riyanın karışmıyacağı, hakiki tek vasıf sabırdır Abdülaziz Bekkine


Sabır acıdır, ama tatlı meyvesi vardır Sadi


Sabır güzeldir, fakat yoksullarda olursa daha da güzel olur Hadis-i Şerif


Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir Cüneyt Bağdadi


Sabır, kurtuluşun anahjtarıdır Mevlana


Sabır, imanın yarısıdır Hadis-i Şerif


Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız La Rochefoucauld


Sabrın en büyüğü, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı sabretmektir Ka'bül-Ahbar


Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim Hzömer ra


Yalnız sabredenlere, ecirleri sonsuz olarak ödenecektir Zümer Suresi / 10

Efendimiz (sas) : “Sabır, belanın ilk şiddetli zamanındadır”Hz Ali(ra) : “Sabır imanda, bedendeki baş gibidir”


Cüneyd-i Bağdadi : “Sabır, senin acı şeyi yüzünü ekşitmeden içmendir Yani şikayet ve feryada bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden, gelen belaya katlanmandır”


Zinnun-i Mısri : “Sabır, muhalefetten sakınmak, belaların acılığını yudum yudum tadarken sakin olmak, geçimde fakirlik baş gösterince zengin görünmektir”


Havas : “Sabr-ı meallah, kitab ve sünnet hükümleri üzerine sebattır” [1]


[1]Seyid Abdülkadir-i Geylani “İlim ve Esrar Hazinesi” s:493-494


Yezidi Rekkasi der ki:

- Kul kabre girince kıldığı namazlar sağına, ve vermiş olduğu zekatlar soluna dikilir Yapmış olduğu öbür iyilikler onu gölgesi altına alırken sabır ona göğüs gererek diğer koruyucularına “eğer onu koruyabilecekseniz mesele yok; fakat eğer koruyamayacaksanız çekilip yerlerinizi bana bırakınız da onu azaptan koruyayım” der[1]

[1] Tenbihü’l Gafilin, s:244