Allah’a dost olan, hiçbir şekilde dünyaya dost olamaz; dünya dostu olan, asla Hakk’ın dostu olamaz.”
(Ebû İshak)

Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken herşeyi
vermek gerekir.
Mevlânâ

yaşanarak edinilen bilgiler,
taş üzerine yontulmuş yazılara benzerler.
İhtiyaçları yüzünden
küçülmeyen insan büyüktür.
Doğru yolda giden topal,
yoldan sapan
çabuk yürüyüşlüyü geçer.
Bacon.

Nefis üç köşeli dikendir,
ne türlü koysan batar.
Mevlânâ

Elmas yontulmadan,
insan yanılmadan mükemmelleşemez.
Konfüçyüs

Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.
Mevlana