Aman dikkat


* Ruh sıkıntısı, gönül darlığı da, günâh işlemekten ve ibâdet azlığındandır…

* İhlas ile edâ edilen ibâdetler, belâlara mânîdir, sâhibini korur.

* İlâhî hükümlere uymak lâzımdır ki, insana bir şeyden zarar gelmesin.

* Hâsılı bunlar, Hakk’a itâat, Tevbe-istiğfar ve Tesbih namazı ile ilaç yapmak içindir.

* Devlet kanunlarına uymayan suçlu, cezâ görür de Mevlâ’nın kanununa uymayan cezâsız kalır mı?

* Bizim bu âlemde bir tek işimiz var. O da: yavrularımızın kalplerine, Allah ve peygamber sevgisiyle îman ve İslâm nurunu yerleştirmektir.

* Bizim yolumuz, îman, islâm ve ahlâk-ı Muhammedîyi aşılamaktan ibârettir. Bu yolu bulan kurtulur, iki cihanda aziz olur.

*Hizmet eden, İsm-i Âzam Okumuş gibi selâmet bulur, iki âlemde mes’ut olur.

Netice: “Biz iyi olursak, her şey iyi olur.”

(Ebulfâruk K.S.)