—Peygamber efendimiz buyurdular ki:

Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: güzel koku, helal nisa (kadın), gözüm nuru olan namaz

—Hz. Ebubekir (r.a) ise bana üç şey sevdirildi ya rasulullah: senin yüzüne bakmak

Kızımın Rasulullah’ın zevcesi olması, senin yolunda mal harcamak

—Hz. Ömer (r.a) bana üç şey sevdirildi. İyilikle emretmek, kötülükten nehyetmek eski kaftan giymek

—Hz. Osman(r.a) Dünyada bana üç şey sevdirildi. Aç doyurmak, kuran okumak, çıplak giydirmek

—Hz. Ali (r.a) bende dünyadan üç şeyi sevdim: misafire hizmet etmek, yaz gününde oruç tutmak, düşmana kılıç vurmak

—İbni Abbas (r.a): Bana da üş şey sevdirildi: mahlûkattan uzlet, Allah ile ünsiyet, Allah’a tövbekâr olmak

—Hz. Hasan (r.a): Bana da üç şey sevimli geldi: geceleri namaz kılmak, sözün doğrusunu söylemek, hastaları ziyaret etmek

—Hz. Hüseyin (r.a): Ben üç şeyi sevdim: Allah’a. Muhabbet, Allah için fukaraya şefkat, Allah yolunda şahadet

—Hz. Hamza (r.a) Bana da üç şey sevimli gelir: Ahde vefa, emaneti eda, cemaate devam

—Hz. Ayşe (r.anha) bana sevimli gelen üç şey: ana babaya ikram, helal kazanç, haramdan sakınmak

—Hz. Fatıma(r.anha) ise: yetimlere şefkat, komşuya ihsan, fakir ve zayıflara merhamet

Mikail (as): ağlayan göz, zikreden lisan, titreyen kalb

—İsrafil (as):ilmiyle amil âlim, sabırlı zahid, acize yardım

—Azrail (as): Allah’a tevekkül, Allah’ın kaderine rıza, Allah’ın emrine itaat

—Cebrail (as):delalette olanları hidayet etmeyi, Allah itaatkâr olan gariplerle ünsiyet etmeyi, darlık içinde olan ailelere yardım etmeyi

—Cenab-ı Rabbul Âlemin hazretleri buyurdu: sıkıntıları kaldırmak, günahları mağfiret etmek, ayıpları setretmek