Salihlerden birisi şöyle demiştir: "Cemil (güzel) sabır, insanlardan kimseye şikayette bulunmamandır."

Yani kişinin, yaşamış olduğu hoşlanmadık durumları sağa sola anlatmayarak sabır gösterip bu hoşlanmadık durumlardan kurtulması için Allâh'a dua etmesidir.