Vedi'a el-Ansari anlatarak şöyle demiştir:
Ömer b. Hattâb'ın bir adama öğüt verirken şöyle dediğini duymuşumdur:

«
Seni ilgilendirmeyen şeyleri konuşma, düşmanını bil, güvenilir olanı hariç arkadaşından sakın (ona karşı dikkatli ol), Allâh'tan korkanı hariç güvenilir olan yoktur, facir (büyük günahkâr) ile birlikte yürüme ki facirliğinden bir kısmını sana öğretmesin, onu (faciri) sırrından haberdar etme ve işinde ancak Allâh ^azze ve celle'den korkanlara istişare et (danış).»
(İbn'ul-Cevzî, Sıfetu's-Safve 1/28)